Natuurdagboek

Denk je onjuistheden in deze dagboeknotities tegen te komen, meldt dit dan even via mijn mailadres: tineke [at] natuurfragmenten [dot] nl.
Bij voorbaat dank!

Lente

Zomer

Herfst

Winter


Zomer 2021

21 juni 2021

De Lente nam gisteren aan de Oost-Veluwezoom afscheid met een bloedrode zonsondergang terwijl de Zomer werd ingeluid met een zware regenval die vanaf 23.00 uur tot het moment waarop ik dit schrijf (11.00 uur) onafgebroken neervalt. Tot 07.00 uur zelfs behoorlijk heftig en ik moest denken aan al die vogelnesten met kuikens, de volgelopen holen van muizen en konijnen. Recent nog waren er berichten over jonge ooievaars die in het nest verdronken. Alles dankzij de klimaatverandering die we op de wereldbol hebben veroorzaakt.

De egel die voor het tweede jaar in onze tuin bivakkeert is een vrouw. Dat ontdekte ik toen ik nieuwsgierig even in het winterhok keek. Dat was grotendeels leeggehaald. In de herfst had ik het helemaal gevuld met hooi en stroo en de egel sliep er regelmatig. Nu was het grotendeels leeggehaald, beetje voor beetje heeft de egel het opgehaald om elders in de tuin een nest te bouwen. Waarschijnlijk onder de coniferen of de klimop. Als nu die kleine egeltjes met hun moeder maar niet de straat op gaat; afgelopen week zag ik elders nog een doodgereden egel op straat liggen. Roadpizza's noemen ze dat in Amerika; er worden ook hier schrikbarend veel egels op de weg doodgereden.

Dit vind ik het leukste wilde bijtje en het zit met vele op de nog altijd bloeiende Doronicum. Tronkenbijen (Heriades truncorum)verzamelen stuifmeel door met het achterlijf bloemen te bekloppen. Het stuifmeel wordt vervoerd tussen de verzamelharen op de buik. Deze typische manier van verzamelen is een goed veldkenmerk. Verzamelt voornamelijk stuifmeel op gele composieten met buisbloempjes, Jacobskruidkruid en gewone Margriet, soms ook in de stengels van de Grote kaardebol. Deze kleine bij leeft maar kort, ongeveer een maand en legt ook maar een stuk of acht eitjes in dezelfde nestgang als het jaar daarvoor nadat die eerst wordt schoongemaakt. Het vrouwtje is ook vaak te zien op de zogenaamde insectenhotels.

Ook zweefvlieg Langlijfje bezoekt dezelfde bloem. Groot langlijfje (een van de meerdere uit dezelfde familie) (Sphaerophoria scripta) is overal een zeer algemene soort. Een insect dat een heel korte levensduur heeft. De hele levenscyclus kan in 16 dagen worden afgerond. Dat betekent dat in de Benelux tenminste 9 generaties per jaar kunnen ontstaan. De volwassen vliegen zie je van begin maart tot diep in november. Deze zweefvlieg staat bekend als een trekker waardoor vooral in de nazomer soms hoge aantallen worden gezien. De soort bezoekt veelvuldig bloemen. De eitjes worden afgezet op kruidachtige planten.